Regionális Hulladékkezelő Központ hulladékátvételi feltételek - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE      2021.10.01-től

Lakossági ügyfeleink a Szegedi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemegységeinek, lerakóhelyeinek, szolgáltatásait, néhány kivételtől eltekintve, a mindenkor hatályban lévődíjszabás megfizetése mellett, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 10. §-ában, a jogalkotó által, meghatározott előírásoknak való megfelelés esetén (alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálat megléte) vehetik igénybe.

Lakossági ügyfeleink számárahulladékelhelyezési díj átutalással történő megfizetésére nincs mód.

A Hulladékkezelő Központon hulladékminősítési rendszer működik, a HA kód megváltozásával járó átminősítés miatt a beszállítót díjfizetési, illetve magasabb kategóriába tartozó díjfizetési kötelezettség terhelheti.


Szeged Város területén élő magánszemélyek

Díjmentes hulladékátvétel lehetősége

Társaságunk Szeged Város területén élő magánszemélyek számára az alábbi feltételek együttesfennállása esetén DÍJMENTES hulladékelhelyezést biztosít havonta 1 m3 mennyiségben.

Feltételek:

 1. az átadni kívánt hulladék ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉK  TEHÁT NEM 20 03 01 HA kóddal, „egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is” megnevezéssel rendelkező hulladék
 2. magánszemély a szolgáltatás igénybevételére jogosult (helyi lakos)
 3. hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik és közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett (díjhátraléka nincs), melynek tényét igazolja

Jogosultság igazolás módja:

 1. Jogosultság (helyi lakos) igazolása: Személyazonosság és lakcím hitelt érdemlő igazolásához fényképes igazolvány, és annak adataival (név) összhangban lévő lakcímkártya bemutatása szükséges
 2. Díjfizetés igazolása:  Utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás bemutatása
  Társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás vagy közös költség díjbefizetést igazoló csekkszelvény/átutalási igazolás bemutatása, amennyiben a hulladék-szállítási közszolgáltatási díj a közös költség részeként kerül kiegyenlítésre.

Speciális esetek:

 1. Ha a lakos több ingatlannal rendelkezik: a lakcímkártyán feltüntetett címtől eltérő címre is regisztrálható a hulladék átvétele, azonban a díjfizetést ekkor is igazolni szükséges saját névre szóló csekkszelvénnyel vagy közös költség befizetését igazoló dokumentummal
 2. Bérlő esetén: az ingatlanra történő közszolgáltatási díjfizetés igazolása mellett igazolni szükséges a megnevezett ingatlan használati jogcímét (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)
 

A beszállítási feltételek nem teljesülése vagy a jogosultság valamely elemének hiánya esetén a további átvételi lehetőségek vizsgálata szükséges és elengedhetetlen!

Térítéses hulladékátvétel lehetősége

Társaságunk Szeged Város területén élő magánszemélyek számára a mindenkor hatályban lévő díjszabás megfizetése mellett az alábbi esetek valamelyikének vagy együttes fennállásának esetén biztosít lehetőséget a hulladék átadására:

 1. Átadni kívánt hulladék a 20 03 01 HA kód alá besorolt
 2. Átadni kívánt hulladék NEM a 20 03 01 HA kód alá besorolt, DE a beszállító már kihasználta a díjmentes mennyiséget
 3. Díjmentes beszállítási jogosultságának valamely elemét igazolni nem képes, azaz közszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkezik VAGY közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének NEM tett eleget, vagy NEM tudja igazolni


Közszolgáltatási területen élő, nem szegedi lakhellyel rendelkező, magánszemélyek

 Közszolgáltatással érintett települések

Sorszám Település
1 Algyő
2 Baks
3 Balástya
4
Csengele
5
Deszk
6
Dóc
7
Ferencszállás
8
Kistelek
9
Kelebia
10 Kiszombor
11
Klárafalva
12
Kübekháza
13
Nagyér
14
Ópusztaszer
15
Pusztaszer
16
Röszke
17
Sándorfalva
18
Szatymaz
19 Tiszasziget
20 Tompa
21
Újszentiván

 Díjmentes hulladékátvétel lehetősége

Társaságunk a KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEN élő, nem szegedi lakhellyel rendelkező, magánszemélyek számára az alábbi feltételek együttesfennállása esetén DÍJMENTES hulladékelhelyezést biztosít havonta 1 m3 mennyiségben.

Feltételek:

 1. az átadni kívánt hulladék a Regionális Hulladékkezelő Központ üzemegységeiben feldolgozható HASZONANYAG-nak minősülnek
  1. szelektált illetve kevert csomagolási hulladék, mely a válogató üzemben engedély szerint kezelhető (HA kód: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 20 01 01;)
  2. csomagolási üveg hulladék, mely az üveg-, és fémgyűjtő helyen engedély szerint gyűjthető (HA kód: 15 01 07)
  3. nagydarabos fém hulladék, mely az üveg-, és fémgyűjtő helyen engedély szerint gyűjthető (HA kód: 20 01 40)
  4. szelektált, tiszta építési-bontási hulladék, mely az ÉBH üzemben engedély szerint kezelhető (HA kód: 17 01 01; 17 01; 02; 17 01 03; 17 01 07)
  5. komposztálható hulladék, mely a komposztáló üzemben engedély szerint kezelhető (HA kód: 20 02 01)
 2. magánszemély a szolgáltatás igénybevételére jogosult (közszolgáltatási területen élő lakos)
 3. hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik és közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett (díjhátraléka nincs), melynek tényét igazolja

Jogosultság igazolás módja:

 1. Jogosultság (helyi lakos) igazolása: Személyazonosság és lakcím hitelt érdemlő igazolásához fényképes igazolvány, és annak adataival (név) összhangban lévő lakcímkártya bemutatása szükséges
 2. Díjfizetés igazolása:  Utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás bemutatása
  Társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás vagy közös költség díjbefizetést igazoló csekkszelvény/átutalási igazolás bemutatása, amennyiben a hulladék-szállítási közszolgáltatási díj a közös költség részeként kerül kiegyenlítésre.


Speciális esetek:

 1. Ha a lakos több ingatlannal rendelkezik: a lakcímkártyán feltüntetett címtől eltérő címre is regisztrálható a hulladék átvétele, azonban a díjfizetést ekkor is igazolni szükséges saját névre szóló csekkszelvénnyel vagy közös költség befizetését igazoló dokumentummal
 2. Bérlő esetén: az ingatlanra történő közszolgáltatási díjfizetés igazolása mellett igazolni szükséges a megnevezett ingatlan használati jogcímét (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)

Térítéses hulladékátvétel lehetősége

Társaságunk közszolgáltatással érintett területén élő, nem szegedi lakhellyel rendelkező, magánszemélyek számára a mindenkor hatályban lévő díjszabás megfizetése mellett az alábbi esetek valamelyikének vagy együttes fennállásának esetén biztosít lehetőséget a hulladék átadására:

 1. Átadni kívánt hulladék a NEM HASZONANYAG
 2. Átadni kívánt hulladék HASZONANYAG HA kód alá besorolt, DE a beszállító már kihasználta a díjmentes mennyiséget
 3. Díjmentes beszállítási jogosultságának valamely elemét igazolni nem képes, azaz közszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkezik VAGY közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének NEM tett eleget, vagy NEM tudja igazolni


Közszolgáltatási területen kívül élő magánszemélyek

Társaságunk a KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL NEM ÉRINTETT TERÜLETEN élő magánszemélyek számára DÍJMENTEShulladékelhelyezésNEM BIZTOSÍTOTT.

Társaságunk a közszolgáltatással nem érintett területen élő magánszemélyek számára a mindenkor hatályban lévő díjszabás megfizetése mellett biztosít lehetőséget a hulladék átadására.

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
 • 6728, Szeged, Városgazda utca 4.
 • 62/777-177
 • 62/777-178
 • Edényátvétel:
  2023.04.03-ig: Hétfőtől csütörtökig 7:00 - 15:00 óra között. Pénteken ZÁRVA.
  2023.04.03-tól: Hétfőtől csütörtökig 8:00 - 15:00 óra között. Pénteken 8:00-13:00 óra között.
Ügyfélszolgálati iroda
6720, Szeged, Stefánia 6.
  • Nyitvatartás:
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 7:00-15:30
 • Csütörtök: 7:00-19:00
 • Péntek: ZÁRVA
 • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés

Regionális Hulladékkezelő Központ

Elérhetőség
 • 6728, Szeged, Komposztáló út 4-6 (Sándorfalvi útról nyílik)
 • 62/777-272

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • H-P: 6.00-22.00
 • SZ: 6.00-14.00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

  Utolsó gépjármű fogadása a zárás előtt 30 perccel.

  Az itt üzemelő hulladékudvar nyitvatartása eltérő, tájékozódjon a honlapunkon található térkép segítségével!