Hírek

2020
12
febr.

Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek átvételének kötelezettségéről

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a sárgazsákos szelektív csomagolási hulladék gyűjtési rendszerét edényben történő ürítési rendszerre alakítja át.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a sárgazsákos szelektív csomagolási hulladék gyűjtési rendszerét edényben történő ürítési rendszerre alakítja át. Szeged Város további városrészein is folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtés céljára szolgáló 1100 literes (lakótelepeken) és 120 literes (jellemzően magánházas övezetben) edények térítésmentes kiosztását. 

 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 11 §. (6) értelmében amennyiben a közszolgáltató a gyűjtőedényt a közszolgáltatás részeként biztosítja az ingatlanhasználó részére, az ingatlanhasználó a közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénnyel köteles igénybe venni.

Az ingatlanhasználó továbbá köteles a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról és megőrzéséről is gondoskodni.

 A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés során a papír, műanyag, valamint fém hulladékotaz ingatlanhasználó kötelesaz elkülönített gyűjtés céljára szolgáló (fajtájának, méretének, valamint maximális súlyának megfelelő) gyűjtőedényben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon elkülönítetten elhelyezni, a közszolgáltatónak hozzáférhető módon átadni. Amennyiben a szelektív tároló tartalma nem felel meg a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek (pl.: kommunális hulladékot tartalmaz), akkor pótdíj fizetési értesítő hátrahagyása mellett, kommunális hulladékként kerül elszállításra, majd számlázásra.

 Jogszabályi előírások szerint az ingatlantulajdonos a szelektív gyűjtőedény átvételét nem tagadhatja meg, azt köteles átvenni. Amennyiben ezt nem teszi meg jogszabályi előírást sért, melynek jogkövetkezményeit viselni köteles. Bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult.

A fentiek alapján abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonos/társasház kezelő a hulladékgyűjtő edényt nem veszi át, társaságunk jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a települési önkormányzat jegyzőjét értesíti a kötelezettségszegésről és kéri az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatását.A bírság az ingatlantulajdonost / használót fogja terhelni.

 Az a kétszemélyes háztartás, aki a vegyes hulladék gyűjtésére 80 literes űrtartalmú hulladéktároló használatára jogosult, tudomásul veszi, hogy amennyiben a szelektív gyűjtésre vonatkozó kötelezettségvállalását nem teljesíti úgy a közszolgáltató jogosult az ingatlanra nagyobb méretű vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényzet igénybevételét előírni.

 Ez a társasházi/lakótelepi többlakásos ingatlanok esetében azt jelenti, hogy amennyiben a lakóközösség megtagadja a szelektív edény átvételét, és rendeltetésszerű használatát, a lakóközösségben minden kedvezmény megvonásra kerül.

A zökkenőmentes edényosztás érdekében kérjük a Tisztelt Lakosoktól, a fentiek szíves tudomásul vételét, és a jogszabályi kötelezettség teljesítését.


Vissza a hírekhez

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6720, Szeged, Stefánia 6.
  • H-SZ: 8.00-15.00
  • CS: 7.00-19.00
  • P:8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep

Elérhetőség

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
  • H-P: 6.00-22.00
  • SZ: 6.00-14.00
  • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva