Hírek

2023
16
jún.

Tájékoztatás a hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékok fajtáiról és a napi és éves átvételi korlátokról

A hulladékudvarokban csak háztartásokban keletkező, lakossági beszállításokból származó hulladékot veszünk át.

 

A mennyiségi korlátozások háztartásonként értendők.

 

A háztartásokban keletkező napi beszállítható hulladékmennyiség, limit, a „korlátlan” napi mennyiségben beszállítható hulladékok kivételével összeségében 1 m3.

 

A napi átvehető limit független a beszállítani kívánt szelektív hulladékok összetételétől, a különböző hulladékfajták egy napon beszállított mennyisége összeadódik.

  

HUDVARBAN ÁTVEHETŐ
HAK és MEGNEVEZÉS

Átvehető hulladék pontosítása

Átvehető mennyiségi korlátok

mennyiségi egység

Napi

Éves

maximum mennyiség (háztartásonként)

02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)**

mezőgazdasági tevékenységhez köthető műanyag tartalmú hulladékok (pl. műa. tömlő)

m3

1

5

02 01 10

fémhulladék**

mezőgazdasági tevékenységhez köthető fémtartalmú hulladékok

m3

1

5

09 01 10

egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül**

fényképező gép, melyből az áramforrást biztosító akkumulátor, elem eltávolítható

kg

1

10

09 01 12

áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től**

fényképező gép, mely tartalmazza az áramforrást biztosító akkumulátort, elemet

kg

1

5

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

karton csomagolási hulladék

m3

korlátlan

korlátlan

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

PET palack, műanyag flakon, nylon fólia

m3

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

Hungarocell csomagolási hulladék (Szennyezett anyag, xps, eps átvétele tilos)

m3

0,2

korlátlan

15 01 03

fa csomagolási hulladék

fa raklap, fa dobozok

m3

korlátlan

korlátlan

15 01 04

fém csomagolási hulladék**

konzerves, alkoholos és üdítős fém dobozok

m3

korlátlan

korlátlan

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok, egymással keverve, ömlesztetten beszállítva papír alapanyagú csomagoló anyag, italos karton
(papírdobozok, tiszta többrétegű doboz, papírtáska)

m3

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

folyadékok, ételek tárolására alkalmas öblös üvegek, befőttes üvegek

m3

korlátlan

korlátlan

15 01 09

textil csomagolási hulladék**

textil (szövetszál) tartalmú csom. anyagok

kg

korlátlan

korlátlan

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

személyautó gumi abroncsa felni nélkül 24"-ig

db

4

16

kerékpár külső-belső gumi

db

teherautó gumi abroncsa felni nélkül

db

0

0

mgi gép gumi abroncsa felni nélkül

db

0

0

17 01 01

beton**

tiszta beton darabok

kg

250

1000

17 01 02

tégla**

tiszta tégla

kg

17 01 03

cserép és kerámia**

tetőfedő cserepek, kerámia hulladékok (járólap, csempe)

kg

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (az előző 3-at ezen gyűjtjük)

szelektíven szétválogatott beton, tégla, cserép, kerámia frakciók tiszta keveréke

kg

17 02 02

üveg**

építésből származó üveg hulladékok, ablaküvegek

m3

1

5

17 02 03

műanyag**

építésből származó műanyag hulladékok

m3

1

5

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz**

építésből származó színesfém hull

m3

1

5

17 04 02

alumínium**

építésből származó nem szennyezett alumínium hulladék

m3

1

17 04 03

ólom**

építésből származó nem szennyezett ólom hull

m3

1

17 04 04

cink**

építésből származó nem szennyezett cink hull

m3

1

17 04 05

vas és acél**

építésből származó nem szennyezett vas, acél hull

m3

1

17 04 06

ón**

építésből származó nem szennyezett ón hull

m3

1

17 04 07

fémkeverék**

építésből származó fémtartalmú hull. keveréke

m3

1

17 04 11

kábel, amely különbözik a 17 04 10-től**

ép.ből származó vezetékek

m3

1

17 08 02

gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től**

ép.hez kapcs., nem veszélyes hulladék (megkötött kötőanyag, gipszkart.)

kg

250

1000

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól**

építéshez kapcsolódó, veszélyes összetevőket nem tartalmazó hulladékok (vakolat, vályog, sitt, kötőanyag, gipszkart., szenny. fahull.)
NEM tartalmazhat - földet, palát, kátrány és bitumennel átitatott anyagot

kg

20 01 01

papír és karton**

háztartásban keletkező, papír alapanyagú használati tárgy, újságpapír, könyv nem csomagolási hulladék

m3

korlátlan

korlátlan

20 01 02

üveg**

háztartásban keletkező, üveg alapanyagú tárgyak
(üvegtárgy, pohár, szemüveg)

m3

korlátlan

korlátlan

20 01 11

textíliák

 

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 25

étolaj és zsír

használt étolaj

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től**

szilárd v. foly. halmazáll., veszélyes anyagot nem tartalmazó anyagok becsomagolt állapotban

kg

20

50

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től**

szilárd v. foly. halmazáll., veszélyes anyagot nem tartalmazó, tisztító szerek becsomagolt állapotban

kg

5

20

20 01 34

elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól**

veszélyes anyagot nem tartalmazó elemek, akkumulátorok

kg

5

20

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től**

veszélyes anyagot nem tartalmazó, háztartásban előforduló, elektronikai készülék

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

 

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 39

műanyagok

háztartásban előforduló, keményebb műa. alapanyagú hulladék, használati tárgy
(pl. kerti szék, vödrök, szágép ház, műa. burkolat)

m3

korlátlan

korlátlan

20 01 40

fémek

háztartásban előford. fém alapanyagú hulladék, használati tárgy (nagyobb darabos fém hulladék pl.: drótháló, kerékpár váz, dekorációs tárgy)

m3

korlátlan

korlátlan

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

zöld növények elszárad, levágott részei (gally, kisebb faág, palánta, levágott fű, falevél)

kg

100

1000

20 03 07

lom hulladék

háztartási, nagydarabos, használati tárgy, mely tovább már nem szelektálható

kg

150

600

08 01 11*

oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék

oldószer alapú fal festékek, zománcok, lakkok, illetve azok maradékai becsomagolt állapotban

kg

30

180

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

nyomtató készülékben található fekete-fehér illetve színes festékanyag maradékot tartalmazó nyomtatókazetta (toner)

db

2

10

09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz**

olyan egyszer használatos fényképező gépek, melyekből az áramforrást biztosító akkumulátor eltávolítása (külön gyűjtése) nem lehetséges

kg

1

5

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

gépjárművekből származó fáradt olaj (ásványolaj alapú)

kg

50

korlátlan

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj**

gépjárművekből származó fáradt olaj (szintetikus alapú)

kg

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj**

gépjárművekből származó fáradt olaj (biológiailag lebomló)

kg

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

műanyag vagy fém, vesz. anyaggal szennyezet csomagolási hulladék (festékes vödrök, olajjal szennyezett műanyag flakonok, növény védőszeres fém vagy műanyag csomagoló anyag (vödör, flakon), stb.)

kg

10

50

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

festékszóró, rovarirtó, kozmetikai, és egyéb hajtógázas palackok

kg

5

10

16 01 07*

olajszűrő

gépjárművek olajszűrője

db

2

4

16 01 13*

fékfolyadék**

gépjárművek fékfolyadéka becsomagolt állapotban

kg

5

10

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

gépjárművek fagyálló folyadéka becsomagolt állapotban

kg

20

60

16 06 01*

ólomakkumulátorok

gépjárművek, mezőgazdasági gépek savas indítóakkumulátora

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 13*

oldószerek

terpentin, sebbenzin, etanol, stb.

kg

10

20

20 01 19*

növényvédő szer

saját felhasználásából visszamaradó, vagy feleslegessé váló növényvédő szerek, azok maradékai becsomagolt állapotban

kg

5

10

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartamú hulladék

fényforrások, fénycsövek, izzók

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 26*

olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től**

használt sütőzsiradék becsomagolt állapotban

kg

10

100

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták**

szilárd vagy folyékony halmazállapotú, veszélyes anyagot tartalmazó, festékek, tinták, ragasztók becsomagolt állapotban

kg

10

20

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer**

szilárd vagy folyékony halmazállapotú, veszélyes anyagot tartalmazó, mosó-tisztító szerek becsomagolt állapotban

kg

2

10

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

veszélyes anyagokat tartalmazó elemek, akkumulátorok

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

képcsöves elektronikai hulladék, híradástechnikai eszközök, hűtőgépek, kis és nagy háztartási gépek, számítástechnikai eszközök

kg

korlátlan

korlátlan

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

napelemek

kg

korlátlan

korlátlan

 


Vissza a hírekhez

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
6720, Szeged, Stefánia 6.
   • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
   • Csütörtök: 7:00-19:00
   • Péntek: 8:00-13:00
   • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
  Hulladékudvar időpontfoglalás és lomtalanítás zöld száma
  Tel: 80/180-480
  Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés

  Regionális Hulladékkezelő Központ

  Elérhetőség
  • 6728, Szeged, Komposztáló út 4-6 (Sándorfalvi útról nyílik)
  • Tel: 62/777-272

   

  Bankszámlaszám
  Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
  Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
  Nyitvatartás
  • H-P: 6.00-22.00
  • SZ: 6.00-14.00
  • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

   Utolsó gépjármű fogadása a zárás előtt 30 perccel.

   Az itt üzemelő hulladékudvar nyitvatartása eltérő, tájékozódjon a honlapunkon található térkép segítségével!

  http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://fb.me/szegedihulladek