Regionális hulladékkezelő telep

A regionális hulladékkezelő telep forgalmi rendje

I. Általános szabályok

 • A telepen csak a jelzőlámpák figyelembevételével lehet közlekedni!
 • A telep egész területén TILOS a guberálás!
 • A számítógéptoronyba csak az oda beosztott személyek léphetnek be!
 • A beléptető személyzettel csak az elhúzható oldalablakon lehet kommunikálni!
 • A hulladékkezelő területén idegen járművek nem várakozhatnak, kivéve a kijelölt parkolóhelyen.
 • A szociális épületbe idegeneknek belépni TILOS, ott csak a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói tartózkodhatnak!
 • A telep egész területére veszélyes hulladékot behozni szigorúan TILOS!
 • Ha a telepre a beléptető személyzet félrevezetése révén kerül veszélyes hulladék, akkor az, bűncselekménynek minősül. Beazonosítható veszélyes anyag esetén (ha egyértelműen kiderül ki a partner), úgy a kialakult környezeti veszélyeztetés elhárításáért anyagilag és erkölcsileg egyaránt a beszállító a felelős.
 • A mérlegen ill. annak 10 méteres körzetében a megengedett maximum sebesség 5 km/óra. A telep egyéb műútjain ill. az ürítőhelyen a maximális sebesség 20 km/óra, a balesetveszély és a porzás elkerülése miatt.
 • A Regionális Hulladékkezelő Telep nyitvatartási idején kívül a hulladék lerakására nincs lehetőség.

II. Belépés szabályai

Beérkezéskor meg kell állni az első piros lámpánál. A kezelő, miután észreveszi, hogy jármű érkezett, zöldre váltja a jelzőfényt. Ekkor minden beszállító a mérlegelő toronyig gurul el és ott minden esetben megáll. Az oldalablakon keresztül a mérlegkezelővel az alábbi adatokat egyeztetik:

 • A gépjármű rendszáma és típusa.
 • A hozott hulladék fajtája, jellemzői és származási helye.
 • Számla kiegyenlítésének módja.

Amennyiben a fent részletezett adatok nem kerülnek egyeztetésre, egyetlen jármű sem hajthat be a területre.

III. A mérlegelés szabályai

A mérlegkezelő engedélyével rá kell állni a hídmérlegre a mérlegelés időtartamára. Ezen időtartam alatt a gépjárműnek nem szabad gurulnia vagy haladnia. Amikor a mérés befejeződött, a mérlegkezelő zöldre váltja a jelzőlámpát és a gépjármű tovább haladhat a mérlegelő hídról.

IV. A hulladék leürítése

Mérlegelés után a gépjárműnek a hulladékleürítő helyre:

 • válogatóba vagy
 • a kőtörő üzembe vagy
 • a komposztáló üzembe vagy
 • lerakóra kell tovább hajtania.

A hulladékleürítő helyen:

 • a válogatóba történő ürítés esetén a műszakvezető,
 • a kőtörőbe történő ürítés esetén a nehézgépkezelő,
 • a komposztálóba történő ürítés esetén az üzemvezető illetve a nehézgépkezelő,
 • a lerakóra történő ürítés esetén a térmester ill. a nehézgépkezelő utasításait kell követni.

Ugyanakkor követni kell az információs táblák utasításait is.

Minden esetben, csak oda lehet a hulladékot leüríteni, ahová:

 • válogatóba történő ürítés esetén a műszakvezető,
 • kőtörőbe történő ürítés esetén a nehézgépkezelő,
 • a komposztálóba történő ürítés esetén az üzemvezető illetve a nehézgépkezelő,
 • a lerakóra történő ürítés esetén a térmester ill. a gépkezelő irányítja a beszállítót.

Szelektív hulladék beszállítása esetén a hulladékot, a válogató csarnokba kell bevinni és ott a műszakvezető utasításai alapján kell elhelyezni.

Önkényes, más helyre való ürítés esetén a partner tiltólistára kerül és következő alakalommal nem léphet be a telepre. Az üzemeltető gépjárművének önkényes leürítése hátrányos jogkövetkezményt vonhat maga után.

Átlagos ürítési idő 10-15 perc. Amennyiben a beszállító ennél több időt tölt a depónián, akkor guberálónak minősül, kivéve, ha ez műszaki okból vagy a beléptető rendszer hibájából adódik. Ez a tilalom mindenkire vonatkozik, külső beszállítókra és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozóira egyaránt. Amennyiben a guberálás ténye beigazolódik, arról a telepvezető, vagy közvetlen helyettese köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A biztonsági személyzet véletlenszerűen, bármely gépjárművet ellenőrizheti. Arról a guberált anyagokat lepakoltathatja, illetve a járművet visszairányíthatja a depóniára. Az eseményről köteles jegyzőkönyvet készíteni.

Ha a telepre beérkező járművek bármelyikén olyan anyag található, amelyet a sofőr nem szándékozik a depónián lerakni, akkor köteles azt a biztonsági személyzetnek jelezni. Ellenkező esetben az őr, rutinellenőrzés során ezeket az anyagokat köteles lepakoltatni.

A leürített anyagok fajtáját, az ürítési helynek megfelelően, a térmester, vagy a műszakvezető, illetőleg a nehézgépkezelő ellenőrzi és egyezteti a beléptető személyzettel.

V. Távozás szabályai

A hulladék leürítése után a hídmérleg előtt lévő első lámpánál, piros jelzésre kötelező megállni. Zöld jelzésre, a mérlegre kell állni a mérlegelés időtartamára, amely időtartam alatt a gépjármű nem gurulhat és nem haladhat tovább, mert ameddig a mérleg nem stabilizálódik (kb.: 3 mp) addig a mérés nem történik meg.

A mérlegelést követően, arról leállva, az úttest bal oldalára (nem a mérlegház felöli oldalra) kell lehúzódni, nem zavarva a forgalmat. Ezután ki kell szállni a járműből és a mérlegkezelő szolgálatnál ki kell egyenlíteni a készpénzes számlát, ill. a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gépkocsivezetőinek és a külön megállapodással rendelkező külső beszállítóknak a beszállítás tényét igazoló menetlevelet és mérlegjegyet át kell vennie.

A számlák rendezése és átvétele után a járműnek a Telepet el kell hagynia!


EZEN FORGALMI REND BE NEM TARTÁSA ESETÉN, A GÉPJÁRMŰVEZETŐ FIGYELMEZTETÉSBEN RÉSZESÜL, ILL. A BESZÁLLÍTÓ TILTÓLISTÁRA KERÜL ÉS A KÖVETKEZŐ SZÁLLÍTÁS ALKALMÁVAL MÁR NEM HAJTHAT BE A TELEP TERÜLETÉRE!!!Szennyvíz- és csurgalékvíz tisztító telep:A szennyvíztisztító telep egy több rekeszből álló, vasbeton műtárgy és a hozzátartozó acélszerkezetű vázra szerelt üvegtáblás felépítményű épület. Ez a műtárgy egy eleveniszapos, élő (növényi gyökér) biofilm-hordozókkal intenzifikált, kaszkádrendszerű, teljes biológiai tisztítás technológiájának befogadására alkalmas.

A szennyvíztisztító a hulladéklerakó telepen belül több helyről érkező szennyvizet fogad.

Nem kommunális jellegű szennyvíz:

 • a hulladéklerakó depónián keletkező csurgalékvíz
 • a depónián létesítendő gázkutak „kondenz” vize
 • a hulladékdepónia köré építült résfalaknál a drénhálózatban megjelenő talajvíz
 • a telep külső beton felületeinek szennyezett csapadékvizei 

Ezeken kívül kommunális jellegű szennyvíz:

 • a komposztáló üzem személyzetének szennyvize 
 • a komposztáló üzem csurgalékvize
 • a szennyvíztisztítóban dolgozó személyzet szennyvize 

Ezen utóbbi vizek a műtárgyba daraboló átemelő szivattyú segítségével jutnak be. 

A tisztítási technológia folyamatának pontos leírását külön technológiai műszaki leírás, kezelési utasítás tartalmazza.

Biogázkezelő-hasznosító telep:      


  

Társaságunk szoros együttműködéssel a magyarországi depóniagáz hasznosításban piacvezető ENER-G Zrt.-vel megvalósította a Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telepen keletkező depóniagáz ártalmatlanítást és hasznosítást egyidejűleg. 

A depóniagáz hasznosító rendszer zöld áramot termel a depóniagázból, továbbá magában foglalja a gázgyűjtő rendszert, 53 db gázkúttal és összekötő gázvezetékekkel, valamint egy gázártalmatlanító fáklyarendszert és egy új 1.150 KWe teljesítményű biogáz kiserőművet a megfelelő elektromos csatlakozó berendezésekkel. Várhatóan éves szinten 8000 – 8500 MWh áramot termel, miközben ártalmatlanítja is az amúgy káros, üvegházhatású, magas metántartalmú depóniagázt. Ez az áram egy közepes település, azaz körülbelül 3500 háztartás éves elektromos áram fogyasztásának felel meg. Az így ártalmatlanított és hasznosított depóniagáz mennyisége évente 4.5 millió m3, amely jelentős CO2 megtakarítást jelent, hiszen ez az áram teljesen zöld, így ezt a mennyiséget nem kell megtermelni hagyományos, földgázenergiával. A régi depóniatestben 2 millió 600 ezer köbméternyi hulladék van, amit 1984 óta halmozott fel Szeged városa és a környékbeli települések, vagyis bőven van miből zöld áramot termelni.

A metántartalom felhasználásnak másik előnye, hogy a légkör mentesül azon többszörös üvegházhatástól, mely a szén-dioxidhoz képest felmerül. Továbbá azon dolgozunk, hogy hasznosításra kerüljön a kiserőmű hőtermelésének, azaz a gázmotor hűtővize és kipufogógáz hője, amely 3 MW energiatartalom. 

Európai színvonalú komposztálás:

2007 nyarán kezdtük el üzemeltetni a közel 8000 m2-es területet elfoglaló Komposztáló Üzemet, mely a Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telepen működik. A telepen Szeged és környező településeinek növényi hulladékát, valamint a térségben keletkezett stabilizált szennyvíziszapot kezelik.

A komposztáló üzem megépítésével, ezen hulladékok szakszerű kezelésével egyrészt csökkenthető a deponált hulladék mennyisége, másrészt a korszerű komposztálási technika bevezetésével igen jól értékesíthető, kiváló minőségű termék készíthető.

 

Az üzem a következő beszállított hulladékok feldolgozására alkalmas:

 • a háztartásokból kikerülő konyhai szerves hulladékok (zöldség, gyümölcs héj, kávézacc, teazacc)
 • a kertekből és a zöld területekről származó szerves hulladékok (fákról, bokrokról levágott részek, levágott fű, lomb)
 • mezőgazdasági termelésből származó növényi hulladék
 • mechanikusan víztelenített, stabilizált kommunális derítőiszap 

Tilos a komposztálható hulladékok közé tenni:

 • ételmaradék, csont
 • fertőzött, beteg növények
 • állati ürülék
 •  nem lebomló, illetve szintetikus anyagok (kő, cserép, üveg, fém, műanyag, papír)
 • veszélyes anyagok (pl.: festés-, lakk-, olaj-, zsírmaradványok)
 • építési faanyag, vegyszerrel kezelt fa, faforgács 

A zöld hulladék kezelése, komposzt előállítása

 • A komposztáló üzembe bekerült újrahasznosítható anyag ledarálása és összekeverése után zárt bokszokba kerül, ahol a bomlási folyamatok mintegy 2 hetet vesznek igénybe. A tartózkodási idő alatt folyamatosan nyomon kísérik a levegő hőmérsékletét az anyag nedvességét stb. Ha szükséges levegőztetik, és utónedvesítik a keveréket. Ezután a félig kész komposzt az utókezelő csarnokba kerül, ahol prizmákba rendezve még 6-8 hétig érlelődik. A kész komposzt a teljes (8-10 hetes) bomlási folyamat végén, rostálás után nyeri el végső formáját.

A komposzt, mint természetes termésnövelő anyag

A keletkező komposzt csak természetes növényi eredetű szerves anyagokból készült feketésbarna színű, földszerű, szagtalan anyag, mely használata különösen előnyös Szeged és a környező települések területén előforduló rossz minőségű futóhomokos földeken. Alkalmazásával nagymértékben javíthatjuk a talajok termőképességét, vízháztartását, segítségével elérhető a felhasznált műtrágya mennyiségek csökkentése, a termésátlagok nagymértékű növelése. 

Gyakorlatban ajánlott komposzt adagok a felhasználási cél szerint:

 • kertészeti termesztésben
 • üvegházi, fólia alatti zöldségtermesztésnél alaptrágyázásra: 5-10 kg/m2,
 • üvegházban, fólia alatti földkeverékekhez: maximum 25 térfogat %-os arányban,
 • szabadföldi zöldségtermesztésben 2,5-5,0 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 • hajtatásban 5-10 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 • zöldségfélék termesztő közeg készítéséhez legfeljebb 25 térfogat %-os arányban keverve,
 • szabadföldi dísznövénytermesztésben 4-5 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 • cserepes/konténeres dísznövények termesztő közegéhez 100-150 kg/m3 mennyiségben bekeverve,
 • szőlő telepítéskor 3-4 kg/ültetőgödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 • gyümölcs telepítéskor 6-8 kg/ültetőgödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 • termőszőlő és gyümölcsfélék fenntartó trágyázására 1,5-3,0 kg/m2,
 • csemetekertekben telepítéskor 1,0-1,5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd fenntartó trágyázására 0,5-1,0 kg/m2 mennyiségben,
 • díszfák telepítésekor 5-7 kg/ültetőgödör, díszcserje telepítésekor 2-3 kg/ültetőgödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd fenntartó trágyázására 1-2 kg/m2 mennyiségben,
 • évelő és egynyári virágok ágyásaiban 1,0-1,5 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 • erdei fák telepítésekor 1,5-3,5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd fenntartó trágyázására 0,5-1,0 kg/m2 mennyiségben,
 • gyepek telepítésekor 2-3 kg/m2 mennyiségben a talajba bedolgozva,
 • szántóföldi kultúrákban 1,5-3,0 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 • talaj kondicionálására 0,5-1,5 kg/m2 mennyiségben a talajba dolgozva,
 • rekultivációhoz 3-10 kg/m2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva.

Építési hulladék-feldolgozó üzem:

A térségben nagy mennyiségű, építési és bontási hulladék képződik, mely nagy része megfelelő kezelés után újrahasznosítható.

A lerakó terhelésének csökkentése, élettartamának növelése és a hulladékok minél szélesebb körű újrahasznosítása érdekében megvalósításra került az építési és bontási hulladék feldolgozó üzem. Az „üzem lelkét" jelentő 50 tonna/óra kapacitású törő és osztályozó berendezéssel elérhető, hogy az eddig lerakásra került hulladék immár megújult formában értékesíthető, újrahasznosítható legyen.

Az üzemben három méretű aprított követ állítanak elő, mely kitűnő alapanyag az építőipar számára útépítéshez és betonadalékként.

              

0-12mm               12mm-32mm       32mm-45mm

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
6720, Szeged, Stefánia 6.
  • Nyitvatartás:
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
 • Csütörtök: 7:00-19:00
 • Péntek: 8:00-13:00
 • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés

Regionális Hulladékkezelő Telep

Elérhetőség

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • H-P: 6.00-22.00
 • SZ: 6.00-14.00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva