Hulladékudvarok

Tisztelt Érdeklődő!

Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

A szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységet (gyűjtés, szállítás, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, illetve meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását, ezzel minimalizálva a környezeti kockázatot.

Erre az egyik lehetőség, Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő, hulladékudvar szolgáltatásainak igénybe vétele.

Hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetése

Hulladékgyűjtő udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, a közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely; A hulladékudvar, fentiekre tekintettel a rendszeres hulladékgyűjtés keretében el nem szállítható (települési szilárd és veszélyes) hulladékok előírások szerinti, az elszállításig elkülönített módon történő, tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt gyűjtőhely.

Hulladékgyűjtő udvarok nyitva tartása és elhelyezkedése

A Társaság üzemeltetésébe tartozó, különböző településeken található hulladékudvarok nyitva tartási ideje eltérő, esetenként évszaktól függően is változó. A hulladékudvar nyitvatartási rendjének kialakítása az érintett Önkormányzattal egyeztetve történik és az illetékes hatósághoz bejelentésre kerül.

Nemzeti ünnepnapokon, munkaszüneti napokon a hulladékudvarok zárva tartanak!

Szabadnapokon (szombat) az adott hulladékudvarra érvényben lévő nyitvatartási rend az irányadó, vasárnap szünnap.

Hulladékudvarok érvényes nyitvatartási rendje elhelyezkedése, az adott hulladékudvar kezelő személy vállalati mobiltelefonos elérhetősége (melyen a hulladék átvételi szabályokról, lehetőségekről, hulladékudvar telítettségi állapotáról is informálódhat) az alábbi linkre kattintva, megtekinthető:


Az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtő udvar elhelyezkedéséről és nyitva tartásáról ide kattintva kaphat információt ( térképenkék színű piktogram).
 

Hulladékgyűjtő udvarok szolgáltatása

Hulladékudvaraink azonos feltételekkel üzemelnek, mind a szolgáltatás nyújtása, mind a szolgáltatás igénybevétele tekintetében.

Magánszemélyek az elkülönített, frakciónként szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásban át nem adható , egyéb szilárd hulladékot - pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb.- a hulladékátvevő helyeken (hulladékudvar) háztartásonként, hulladék fajtánként meghatározott éves limit figyelembevételével, de naponta a hatályos üzletszabályzatban rögzített maximum 1 m3 mennyiségig díjmentesen átadhatják.

HULLADÉKUDVARAINKBAN NINCS LEHETŐSÉG A MENNYISÉGI LIMIT FELETTI HULLADÉKOK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉRE!

A napi vagy éves limitet meghaladó, nem veszélyes, hulladék-mennyiség elhelyezésére, a Szeged Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen van lehetőség, az adott hulladékra érvényben lévő elhelyezési díj készpénzben történő megfizetése mellett.

A hulladékudvarokban csak a kihelyezett, frakcionált, gyűjtőedények/konténerek kapacitásának erejéig fogadható be hulladék.

 

A limitet meghaladó veszélyes hulladék-mennyiség környezetvédelmi szempontból, megfelelő kezelése / átadása céljából szíveskedjen veszélyes hulladékok átvételére engedéllyel rendelkező szakcéget felkeresni.

Társaságunk veszélyes hulladékok kezelésére közbeszerzési eljárással kiválasztott együttműködő partnere a MULTIGRADE Kft, melynek elérhetőségei: Telephely: Szeged, Dorozsmai út 35. Telefonszám: +36 62 542 345 E-mail:info@multigrade.hu  Web: www.multigrade.hu

Javasoljuk, hogy veszélyes hulladékának elszállítása és kezelése érdekében keresse meg fent nevezett Társaságot, illetve bármely társasággal fel veheti a kapcsolatot, amelynek veszélyes hulladék gyűjtés- szállításra engedélye van, és igazolni tudja, hogy a hulladék kezelése a törvényi előírások betartásával történik.

A veszélyes hulladékok szakcéggel történő elszállíttatása, és ártalmatlanításra történő átadása költséggel jár!

Hulladékgyűjtő udvarok szolgáltatásának igénybe vételi feltételei

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékátvevő helyek (hulladékudvarok) szolgáltatásainak igénybevételére az a magánszemély (helyi lakos) jogosult, aki hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik és közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett (díjhátraléka nincs), továbbá személyazonosságát (hivatalos, fény-képes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lak-címkártyával) hitelt érdemlően igazolja.

Díjfizetési kötelezettség igazolására alkalmas:

  • Utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás bemutatása
  • Társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás vagy közös költség díjbefizetést igazoló csekkszelvény/átutalási igazolás bemutatása, amennyiben a hulladék-szállítási közszolgáltatási díj a közös költségben kerül kiegyenlítésre.

A hulladékudvar kezelője jogosult, és köteles a szolgáltatást igénybe venni kívánó magánszemély adatait elkérni, azt rögzíteni a feltételek teljesülésének ellenőrzés céljából

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítható, hogy a szolgáltatást igénybe venni kívánó díjhátralékkal rendelkezik, úgy a hulladékudvar kezelő köteles megtagadni a hulladék átvételét

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szét-válogatni, vagy a hulladék nem lakossági eredetű, és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), illetve a mennyiség meghaladja a napi/éves limitet úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.

Hulladékudvarban átvehető hulladékok pontosítása, mennyiségi korlátozások

A hulladékudvarokban csak helyi lakostól származó, szelektív (frakciónként szétválogatott) hulladékok fogadhatók be.

Vállalkozási tevékenységből származó illetve háztartási vegyes (kommunális) hulladékok befogadása szigorúan tilos.

A mennyiségi korlátozások háztartásonként értendők.

Hulladékudvarokban átvehető hulladékok köre, átvehető éves mennyiségek az alábbi linkre kattintva megtekinthető: Hulladékudvarban átvehető hulladékok

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6720, Szeged, Stefánia 6.
  • H-SZ: 8.00-15.00
  • CS: 7.00-19.00
  • P:8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep

Elérhetőség

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
  • H-P: 6.00-22.00
  • SZ: 6.00-14.00
  • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva