Hulladékudvarok

Tisztelt Érdeklődő!

Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

A szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységet (gyűjtés, szállítás, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, illetve meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását, ezzel minimalizálva a környezeti kockázatot.

Erre az egyik lehetőség a lakosok számára a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő, hulladékudvar szolgáltatásainak igénybe vétele.

Hulladékgyűjtő udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, a közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely; A hulladékudvar, fentiekre tekintettel a rendszeres hulladékgyűjtés keretében el nem szállítható (települési szilárd és veszélyes) hulladékok előírások szerinti, az elszállításig elkülönített módon történő, tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt gyűjtőhely.

Hulladékgyűjtő udvarok nyitva tartása és elhelyezkedése

A Társaság üzemeltetésébe tartozó, különböző településeken található hulladékudvarok nyitva tartási ideje eltérő, esetenként évszaktól függően is változó. A hulladékudvar nyitvatartási rendjének kialakítása az érintett Önkormányzattal egyeztetve történik és az illetékes hatósághoz bejelentésre kerül.

Fő szabály szerint, Nemzeti ünnepnapokon, munkaszüneti napokon a hulladékudvarok zárva tartanak!

Egyéb napokon (hétköznapokon és szabadnapokon (szombat) - az adott hulladékudvarra érvényben lévő -, megszokott nyitvatartási rend szerint üzemel a hulladékudvar.

Hulladékudvarok aktuális nyitvatartási rendje és elhelyezkedése, az adott hulladékudvar kezelő személy vállalati mobiltelefonos elérhetősége (melyen a hulladék átvételi szabályokról, lehetőségekről, hulladékudvar telítettségi állapotáról is informálódhat) az alábbi linkre kattintva, megtekinthető:


Az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtő udvar elhelyezkedéséről és nyitva tartásáról ide kattintva kaphat információt ( térképenkék színű piktogram).
 

A napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a zárást megelőző 20 percig lehet beszállítani.

A hulladékudvart a napi zárásig az ügyfelek elhagyni kötelesek.

Az ebédszünetre való tekintettel az utolsó ügyfelet a munkaközi szünet előtt 20 perccel engedjük be, hogy a szünetig a lakos elhagyja a területet.

Hulladékgyűjtő udvarok szolgáltatása

Hulladékudvaraink azonos feltételekkel üzemelnek, mind a szolgáltatás nyújtása, mind a szolgáltatás igénybevétele tekintetében.

Magánszemélyek az elkülönített, frakciónként szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásban át nem adható , egyéb szilárd hulladékot - pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb.- a hulladékátvevő helyeken (hulladékudvar) háztartásonként, hulladék fajtánként meghatározott éves limit figyelembevételével, de naponta a hatályos üzletszabályzatban rögzített maximum 1 m3 mennyiségig díjmentesen átadhatják.

A napi átvehető limit független a beszállítani kívánt szelektív hulladékok összetételétől, a különböző hulladékfajták egy időben beszállított mennyisége összeadódik.

HULLADÉKUDVARAINKBAN NINCS LEHETŐSÉG A MENNYISÉGI LIMIT FELETTI HULLADÉKOK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉRE!

CSAK A KIHELYEZETT, FRAKCIONÁLT GYŰJTŐEDÉNYEK/KONTÉNEREK KAPACITÁSÁNAK EREJÉIG FOGADUNK HULLADÉKOT!

A limitet meghaladó nem veszélyes hulladékmennyiség elhelyezésére a Szegedi Regionális Hulladékkezelő Központban (Szeged, Komposztáló út 4-6.) van lehetőség az érvényben lévő elhelyezési díj készpénzben történő megfizetése mellett.

A limitet meghaladó veszélyes hulladék-mennyiség környezetvédelmi szempontból, megfelelő kezelése / átadása céljából szíveskedjen veszélyes hulladékok átvételére engedéllyel rendelkező szakcéget felkeresni.

Társaságunk veszélyes hulladékok kezelésére közbeszerzési eljárással kiválasztott együttműködő partnere a MULTIGRADE Kft, melynek elérhetőségei: Telephely: Szeged, Dorozsmai út 35. Telefonszám: +36 62 542 345 E-mail:info@multigrade.hu  Web: www.multigrade.hu

Javasoljuk, hogy veszélyes hulladékának elszállítása és kezelése érdekében keresse meg fent nevezett Társaságot, illetve bármely társasággal fel veheti a kapcsolatot, amelynek veszélyes hulladék gyűjtés- szállításra engedélye van, és igazolni tudja, hogy a hulladék kezelése a törvényi előírások betartásával történik.

A veszélyes hulladékok szakcéggel történő elszállíttatása, és ártalmatlanításra történő átadása költséggel jár!

Hulladékgyűjtő udvarok szolgáltatásának igénybe vételi feltételei

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékátvevő helyek (hulladékudvarok) szolgáltatásainak igénybevételére az a helyi lakosú magánszemélyjogosult, aki hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik és közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett (díjhátraléka nincs), továbbá személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes igazolni.

Díjfizetési kötelezettség igazolására alkalmas:

 • Utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás bemutatása
 • Társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás vagy közös költség díjbefizetést igazoló csekkszelvény/átutalási igazolás bemutatása, amennyiben a hulladék-szállítási közszolgáltatási díj a közös költségben kerül kiegyenlítésre.

A hulladékudvar kezelője jogosult, és köteles a szolgáltatást igénybe venni kívánó magánszemély adatait elkérni, azt rögzíteni a feltételek teljesülésének ellenőrzés céljából

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítható, hogy a szolgáltatást igénybe venni kívánó díjhátralékkal rendelkezik, úgy a hulladékudvar kezelő köteles megtagadni a hulladék átvételét

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szét-válogatni, vagy a hulladék nem lakossági eredetű, és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), illetve a mennyiség meghaladja a napi/éves limitet úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.

Hulladékudvarban átvehető hulladékok pontosítása, mennyiségi korlátozások

A hulladékudvarokban csak helyi lakostól származó, szelektív (frakciónként szétválogatott) hulladékok fogadhatók be.

Vállalkozási tevékenységből származó illetve háztartási vegyes (kommunális) hulladékok befogadása szigorúan tilos.

A mennyiségi korlátozások háztartásonként értendők.

Hulladékudvarokban átvehető hulladékok köre, átvehető éves mennyiségek az alábbi linkre kattintva megtekinthető: Hulladékudvarban átvehető hulladékok

Hulladékudvar üzemeltetési szabályzat

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
 • 6728, Szeged, Városgazda utca 4.
 • 62/777-177
 • 62/777-178
 • Edényátvétel:
  2023.04.03-ig: Hétfőtől csütörtökig 7:00 - 15:00 óra között. Pénteken ZÁRVA.
  2023.04.03-tól: Hétfőtől csütörtökig 8:00 - 15:00 óra között. Pénteken 8:00-13:00 óra között.
Ügyfélszolgálati iroda
6720, Szeged, Stefánia 6.
  • Nyitvatartás:
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 7:00-15:30
 • Csütörtök: 7:00-19:00
 • Péntek: ZÁRVA
 • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés

Regionális Hulladékkezelő Központ

Elérhetőség
 • 6728, Szeged, Komposztáló út 4-6 (Sándorfalvi útról nyílik)
 • 62/777-272

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • H-P: 6.00-22.00
 • SZ: 6.00-14.00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

  Utolsó gépjármű fogadása a zárás előtt 30 perccel.

  Az itt üzemelő hulladékudvar nyitvatartása eltérő, tájékozódjon a honlapunkon található térkép segítségével!