Cégtörténet

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jelenlegi feladatait korábban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el.  

2016. április 15-én Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 100%-os tulajdonosa a hulladékgazdálkodás állami szabályozására tekintettel döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás leválasztásáról, és új társaságban történő ellátásáról.

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ből 2016. augusztus 1-jével kiválás útján létrejött a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (SZHG), Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 193/2016. (V.27.) Kgy. sz. és a Cégbíróság határozata alapján. Az új cég feladatkörébe tartozik ezen időponttól a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. néven tovább működő cég a későbbiekben is ellátja mindazokat a feladatokat, melyek korábban a cég tevékenységi körébe tartoztak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység kivételével.

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. illetve a 2012. január 1-jétől hatályba lépő 2011. évi CLXXXIX. tv alapján a helyi önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997/XII.23./Kgy. rendelet 3.§ /3/ bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági és települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

A Szegedi Hulladékgazdálkodás (SZHG) Szegeden, valamint további 22 településen látja el közszolgáltatóként a kommunális hulladékgyűjtést és szállítást. 2017 áprilisában leányvállalatunk a Csongrád Megyei Településtisztaság (CSMTT) megfelelőségi nyilatkozatát megvonták. Ennek következtében a CSMTT szolgáltatási területe részben beolvadt a (SZHG) szolgáltatási területébe. 

A Társaság alapítója és egyszemélyi tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 174/2017 IV.28.) Kgy. határozata alapján lehetővé tette, hogy a korábban kizárólagos tulajdonában álló Társaság tőkeemelést hajtson végre olyan módon, hogy lehetőséget biztosít azon Csongrád megyei önkormányzatok részére üzletrész megszerzésére a közszolgáltató társaságban, akik szándéknyilatkozatban kifejezik, hogy az üzletrész megszerzését és a tagsági jogviszony keletkezését követően in-house eljárás keretében a Társaságot jelölik ki közszolgáltatónak a jelenlegi közszolgáltató felmondási idejének lejártával.

A Társaság Alapítója Önkormányzatonként 100.000,- Ft. névértékű üzletrészvásárlásra nyújtott lehetőséget azzal a kötelezettségvállalással, hogy a Társaságba belépni kívánó tag új közszolgáltatóként a Társaságot jelöli ki, avagy ha a Társasággal már fennáll a közszolgáltatási szerződése, akkor a társasággal köt a lejárat után újabb közszolgáltatási szerződést.

Az alábbi önkormányzatok vásároltak üzletrészt a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ből:
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Balástya Község Önkormányzata
Deszk Község Önkormányzata
Dóc Község Önkormányzata
Ferencszállás Község Önkormányzata
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Klárafalva Község Önkormányzata
Kübekháza Község Önkormányzata
Nagyér Község Önkormányzata
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Pusztaszer Község Önkormányzata
Röszke Község Önkormányzata
Sándorfalva Város Önkormányzata
Szeged Város Önkormányzata
Tiszasziget Község Önkormányzata
Tompa Község Önkormányzata
Kelebia Község Önkormányzata

A CSMTT az SZHG alvállalkozója lett. 

Csongrád megyében jelenleg 3 közszolgáltató a Dareh Bázis Zrt, az FBH Nonprofit Kft, valamint társaságunk látja el a közszolgáltatást.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megalakulása óta a közszolgáltatásból származó haszonanyag - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. 43. §-ának értelmében - a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő  Zrt. tulajdona. Így társaságunk a keletkező haszonanyagot korábban bizományosi konstrukcióban értékesítette a hulladékhasznosítók részére, de 2018. októberétől az NHKV Zrt. a saját Haszonanyag Értékesítési Rendszerének (HER) keretén belül közvetlenül kívánja folytatni az értékesítést. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a haszonanyag értékesítésből származó árbevétel társaságunkat már megalakulásától kezdve nem illette meg, az egy az egyben az NHKV Zrt. árbevételét képezte.

Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése során 2018. március és május közötti időszakban a Társaságunk tulajdonát képező szelektív hulladékgyűjtő edények kerültek kiosztásra az alábbi területeken: SZMJV Nagykörúton belüli és a Tisza által határolt területe, lakótelepi városrészek, Harmónia lakópark
60 literes MSZ EN 840 szabványnak megfelelő edények kerültek kiosztásra: Sándorfalva külterület, Szatymaz külterület, Zákányszék külterület

A hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében pályázati forrásból, további gyűjtőedények beszerzése, és lakossági ügyfeleink részére történő kiosztása fog megvalósulni.

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6720, Szeged, Stefánia 6.
  • H-SZ: 8.00-15.00
  • CS: 7.00-19.00
  • P:8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep

Elérhetőség

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
  • H-P: 6.00-22.00
  • SZ: 6.00-14.00
  • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva