Cégtörténet

 1. április 15. napján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 100%-os tulajdonosa a hulladékgazdálkodás állami szabályozására tekintettel döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új társaságban történő ellátásáról.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ből kiválás útján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 193/2016. (V. 27.) Kgy. sz. határozatát követően 2016. augusztus 1. napján jött létre.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik ezen időponttól a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása (a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatást jelenti)

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv., illetve a 2012. január 1-jétől hatályba lépő 2011. évi CLXXXIX. tv alapján a helyi önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2018. (V. 03.) Kgy. rendelet 4. § szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági és települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szegeden, valamint további 22 településen látja el közszolgáltatóként a kommunális hulladékgyűjtést és szállítást.

2017 áprilisában leányvállalatunk a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményét megvonták. Ennek következtében a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. szolgáltatási területe részben beolvadt a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területébe.

A Társaság fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében a települési hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése.

A települési hulladék ártalommentes elhelyezése a Regionális Hulladékkezelő Központban történik

A beszállított, elkülönítetten gyűjtött hulladék szelektív válogatáson esik át, a tovább nem hasznosítható hulladékok a környezetvédelmi előírások figyelembevételével deponálásra kerülnek.

A hulladékkezelőbe beérkező építési-bontási hulladék teljes hányada az Építési-, bontási hulladék fel-dolgozó üzembe kerül, ahol mechanikai kezelést követően termék, illetve hasznosításra alkalmatlan másodlagos hulladék keletkezik belőle.

A hulladékkezelőbe beérkező lakossági, közterületi, mezőgazdasági, kertészeti erdészeti tevékenységből származó zöld hulladék kezelését a meglévő Komposztáló üzemben végzik.

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
 • 6728, Szeged, Városgazda utca 4.
 • Tel: 62/777-177
 • E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
 • Edényátvétel:
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  • Csütörtök: 7:00-19:00
  • Péntek: 8:00-13:00
  • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
  Ügyfélszolgálati iroda
  6720, Szeged, Stefánia 6.
   • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
   • Csütörtök: 7:00-19:00
   • Péntek: 8:00-13:00
   • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA

Hulladékudvar időpontfoglalás és lomtalanítás zöld száma
Tel: 80/180-480
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés

Regionális Hulladékkezelő Központ

Elérhetőség
 • 6728, Szeged, Komposztáló út 4-6 (Sándorfalvi útról nyílik)
 • Tel: 62/777-272

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • Hétfőtől Péntekig: 6:00-22:00
 • Szombaton: 6:00-14:00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

  Utolsó gépjármű fogadása a zárás előtt 30 perccel.

  Az itt üzemelő hulladékudvar nyitvatartása eltérő, tájékozódjon a honlapunkon található térkép segítségével!

http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://fb.me/szegedihulladek