Szüneteltetés

A közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az Ingatlanhasználó legalább 60 napot meghaladó időtartamban, megszakítás nélkül nem lakja, nem használja, egyéb módon nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem lakhatást, sem egyéb hasznosítási lehetőséget nem biztosít.  

A közszolgáltatás legfeljebb egy évre szüneteltethető, évközi kérelem esetén a tárgyév december 31. napjáig.

Az Ingatlanhasználó szüneteltetési kérelmét a Területi Szolgáltató ügyfélszolgálatán legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban leadott nyilatkozattal, levél formában vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton a Területi Szolgáltatónak jelentheti be. A bejelentés megtételére csak a Területi Szolgáltatóval jogviszonyban álló Ingatlanhasználó, vagy az igazolt meghatalmazottja jogosult.

Az e-mailen érkező bejelentéseket kizárólag az e-mail cím kapcsolattartási címként megjelölt regisztrálása alapján lehet hatályosnak elfogadni a GDPR rendelkezései szerint.

A szüneteltetés feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjával állnak be. A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az Ingatlanhasználója a fent meghatározott módon kérheti Területi Szolgáltatótól.

A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetés feltételeit érintő bármely változást a kérelmező Ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Területi Szolgáltatónál bejelenteni.

A Területi Szolgáltató jogosult közüzemi számlák bekérésével vagy helyszíni ellenőrzéssel vagy szállítói adatszolgáltatással megvizsgálni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát. A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv kerül kiállításra. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Területi Szolgáltató az Ingatlanhasználót vagy a szerződő felet értesíti és jogosult a szüneteltetést megvonni és a Területi Szolgáltató jogosult az Ingatlanhasználóval szemben eljárási költségeit érvényesíteni (eljárási alapdíj összegét, azaz bruttó 9519.-Ft-ot ), továbbá legalább számlázási tárgyidőszak első napjára visszamenőleg a közszolgáltatási díj pótlólagos kiszámlázására és annak költségeire vonatkozó adatokat a Koncessziós Társaság részére megadni.

Az Ingatlanhasználó vagy a szerződő fél a szüneteltetési kedvezmény megvonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, legalább kettő közüzemi számla (amelyikből az egyik áramszolgáltatás igénybevételéről szól) bemutatásával igazolhatja a Területi Szolgáltató számára, hogy a szüneteltetés feltételei az érintett ingatlan vonatkozásában a szüneteltetés teljes időtartama alatt fennálltak. Az igazolásra rész vagy általány díjas számla nem alkalmas.


Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
 • 6728, Szeged, Városgazda utca 4.
 • Tel: 62/777-177
 • E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
 • Edényátvétel:
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  • Csütörtök: 7:00-19:00
  • Péntek: 8:00-13:00
  • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
  Ügyfélszolgálati iroda
  6720, Szeged, Stefánia 6.
   • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
   • Csütörtök: 7:00-19:00
   • Péntek: 8:00-13:00
   • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA

Hulladékudvar időpontfoglalás és lomtalanítás zöld száma
Tel: 80/180-480
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés

Regionális Hulladékkezelő Központ

Elérhetőség
 • 6728, Szeged, Komposztáló út 4-6 (Sándorfalvi útról nyílik)
 • Tel: 62/777-272

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • Hétfőtől Péntekig: 6:00-22:00
 • Szombaton: 6:00-14:00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

  Utolsó gépjármű fogadása a zárás előtt 30 perccel.

  Az itt üzemelő hulladékudvar nyitvatartása eltérő, tájékozódjon a honlapunkon található térkép segítségével!

http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://fb.me/szegedihulladek